Survey


Jonker Advies en Finpower zijn adviesverleners die in Nederland en België middelgrote ondernemingen begeleiden in hun financieel management.

Eind 2014 heeft Jonker Advies een enquête verricht om een zicht te krijgen op de wijze waarop ondernemingen hun financieringsstructuur hebben opgebouwd, en hoe tevreden – of minder tevreden – ze zijn over hun financieringspartners hierbij. Voor de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Jonker Advies in Nederland verwijzen wij naar de website

Teneinde te evalueren of er op dit vlak verschillen zijn met de Belgische markt, heeft Finpower het initiatief genomen om in samenwerking met Jonker Advies een gelijkaardige enquête te verrichten bij de Belgische middelgrote ondernemingen. Dit moet ons de mogelijkheid geven om een inzicht te krijgen in de evaluatie van de Belgische middelgrote ondernemingen van hun financiers. En, dit zal ons ook de mogelijkheid geven om een vergelijking te maken tussen de Belgische en de Nederlandse situatie.

Hiervoor vragen wij wel aan u als ondernemer 10 minuten van uw tijd om bijgaande enquête in te vullen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking,

Namens Finpower en Jonker Advies