“Het predicaat Koninklijk is geen Kernwaarde”

Kernwaarden, wat is echt van waarde?

Een kernwaarde is een leidend principe of een fundamentele overtuiging, die een groep mensen stimuleert om als een team goed te functioneren en te werken aan een gezamenlijk doel. Kernwaarden bieden, mits oprecht gekozen en nageleefd, een inkijk in de ziel van een onderneming en mits het geen wazige woorden zijn bieden kernwaarden een richtsnoer voor het handelen van de medewerkers en directie en daarmee van de onderneming.

 

Nut van kernwaarden
Kernwaarden dienen geen wazige woorden te zijn, als honesty, trust, passion, respect, integrity e.d., die op iedere normale medewerk(st)er van toepassing (kunnen) zijn, maar concrete begrippen die hanteerbaar zijn bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Indien concreet en herkenbaar verwoord, kunnen kernwaarden:

  • Het teamwerk bevorderen;
  • De identiteit van de onderneming weerspiegelen en daarmee de onderneming in positieve zin onderscheiden van de concurrentie;
  • Vanwege de maatschappelijke relevantie de motivering versterken;
  • Klanten inzicht bieden waarvoor het bedrijf (werkelijk) staat;
  • Ondersteunen bij het maken van beslissingen;
  • Een referentiekader zijn bij het selecteren en beoordelen van medewerkers.

Zonder een duidelijk idee waarvoor de onderneming staat is het lastig om treffende kernwaarden te formuleren, immers kernwaarden zijn de beginselen die de visie en/of het doel van de onderneming ondersteunen.
Vertaald naar een familie- of DGA-gestuurde MKB-onderneming dienen kernwaarden aan te sluiten bij waar je als ondernemer en persoon voor staat, zodat de ziel van de onderneming past bij de persoon die je bent.

Het ware gezicht kan men zien, als het erom spant
Als de maatschappij verandert, veranderen ook de uitdagingen waarmee een bedrijf zich geconfronteerd ziet. Hoe bitter duidelijk is dat de afgelopen twee weken gebleken. Hoe ga je om met beslissingen ingegeven door maatschappelijke of economische realiteit? Chapeau voor een bedrijf als IKEA die de menselijke maat een gezicht geeft in de bedrijfsvoering door haar winkels in Rusland te sluiten maar wel haar 15.000 medewerkers in Rusland blijft doorbetalen.
Veel bedrijven worden, of ze nu willen of niet, geconfronteerd met fundamentele gevolgen voor de bedrijfsvoering, door het wegvallen van een afzetmarkt of het stilvallen van de productie als gevolg van het wegvallen van aanvoer. Dat vergt aanpassingen en moeilijke keuzes, die de aandeelhouders, het personeel en hun gezinnen, leveranciers en klanten hard kunnen raken. Bij keuzes zijn er altijd conflicterende belangen. Keuzes definiëren de ondernemer als mens en de ziel van een onderneming. Ook voor beslissingen die je als ondernemer helemaal niet wil, maar noodgedwongen moet nemen. Dan vormen kernwaarden concrete handvatten als toetssteen voor waar je als ondernemer en persoon voor staat.
Echte waarde zit niet in woorden maar in het feitelijke gedrag. Bedrijven met kernwaarden als reclameboodschap op de website kunnen dan ook pijnlijk door de mand vallen als verspreiders van nepnieuws.

Download het artikel in pdf.