Eerste resultaten Onderzoek Financieringsmarkt MKB

Banken nog steeds veruit de grootste financier van het MKB. Maar, oh, wat zijn we ontevreden.

Vanaf 8 september jl. hebben wij in samenwerking met Het Ondernemersbelang het Onderzoek Financieringsmarkt MKB uitgevoerd. In dit onderzoek willen we de mening en ervaringen van ondernemers in MKB in kaart brengen over de dienstverlening van banken op het gebied van kredietverlening en onderzoeken in hoeverre alternatieve financieringsvormen al daadwerkelijk door het MKB gebruikt en gewaardeerd worden. Het onderzoek is nog niet volledig afgesloten, nog steeds komen er reacties  binnen. Vooruitlopend op onze definitieve conclusies onderstaand alvast de eerste bevindingen.

Van alle respondenten geeft 60% aan dat zij op dit moment gebruiken maken van één of meerdere financieringspartners binnen hun onderneming. Van de 60% die gebruik maakt van financieringspartners maakt 99% gebruik van een bank of andere traditionele financier zoals lease- of factormaatschappij.  

Ruim 40% van alle respondenten geven aan de mogelijkheid te hebben onderzocht om hun financieringsbehoefte op een alternatieve wijze in te vullen. De belangrijkste alternatieve financieringswijze in het MKB is nog steeds familie: 28% van de respondenten heeft dit onderzocht 25% maakt(e) er ook daadwerkelijk gebruik van. Het belang van de nieuwe financieringsvorm crowdfunding is nog zeer gering. Slechts 3% van de respondenten geeft aan hier ervaring mee te hebben en iets meer dan 1% maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. 

Over de mate van de tevredenheid over de financieringspartners kunnen we het volgende melden. Van alle respondenten ontvangen banken een algemene waardering van 3,8, op een schaal van 1 tot 10. Van de respondenten die daadwerkelijk gebruik maken van een bank ontvangen banken een iets hoger cijfer, namelijk een 4,5. Nog steeds dik onvoldoende. Alternatieve financieringspartners doen het op dat gebied veel beter en scoren gemiddeld een 8,2, gegeven door de daadwerkelijke gebruikers.  

Binnenkort brengen wij de definitieve resultaten van het gehele onderzoek uit. Hierbij zullen wij in onze analyse en evaluatie ook in gaan op de vraag waarom de grote ontevredenheid in het MKB over de banken (nog) niet leidt tot een groter financieringsaandeel van de alternatieve financieringsvormen. Daarnaast zullen we in gaan op de redenen van de ontevredenheid, gebrekkige communicatie en onvoldoende duidelijk, en daarbij ook veel gehoorde klachten over ontoereikend bedrijfsspecifieke materiekennis en sectorinzicht.