“Gewenste rust na succesvolle overname”

Gewenste rust na succesvolle overname

‘Toen mijn zakelijk partner en ik destijds voor onszelf begonnen, waren onze dromen nog eenvoudig en helder: lekker voor onszelf werken, een uurtje of veertig in de week en daar een leuke boterham aan verdienen. We hadden niet het flauwste vermoeden dat onze onderneming zo’n succes zou worden, dat wij het punt zouden bereiken waarop we ons afvroegen: ’Willen we dit nog wel?’.’ Stephan Müskens, voormalig eigenaar van NetEyes, vertelt ontspannen over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

NetEyes was een automatiseringsbedrijf dat gespecialiseerd was in het begeleiden van fusies tussen gemeenten. ‘Als twee of drie gemeenten gaan fuseren is dat een heel ingrijpend proces. Alle locaties moeten tot een bepaalde datum afzonderlijk van elkaar operationeel zijn, om vervolgens na een druk op de knop als één gemeente verder te gaan. Er komt nogal wat techniek bij kijken om dat te realiseren. In ons vakgebied was (en is) veel werk, maar ook veel concurrentie. Toch draaiden wij enorm goed, zelfs tijdens de crisis. Ik denk dat dat puur te maken had met de kwaliteit die wij leverden.’

Mede-eigenaar Stephan Müskens

Omslagpunt

‘Ons bedrijf groeide en groeide. We namen personeel aan en wilden dat zij zich volledig thuis zouden voelen binnen ons bedrijf. En dat kostte de nodige energie. Hoe meer mensen we in dienst namen, hoe groter de druk werd.’ Het omslagpunt kwam toen Stephan en zijn partner tijdens een gesprek met hun private banker aangaven dat ze het graag wat rustiger aan wilden doen. Waarop de private banker hen vroeg of ze weleens gedacht hadden aan verkoop? ‘Daar hadden we tot op dat moment nog helemaal niet aan gedacht,’ vervolgt Stephan, ‘maar een jaar later ben ik daar toch eens op teruggekomen. Op advies van de private banker zijn we met twee corporate finance bureaus gaan praten, waarvan Jonker Advies er een was.’

Keuze voor Jonker Advies

Stephan en zijn partner legden hun vragen voor aan de twee bureaus en kozen na de nodige afwegingen voor Jonker Advies. ‘Jonker Advies was heel grondig in haar voorbereiding. We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd over onze situatie, de mogelijkheden en de opties. In die gesprekken waren ze eerlijk; natuurlijk maakten ze duidelijk dat ze de opdracht graag wilden hebben, maar ze schroomden niet om direct kritisch de diepte in te gaan. En dat is toch waar je een adviseur voor inhuurt. Om hobbels te signaleren en deze op te lossen. De uiteindelijke conclusie van onze gesprekken was dat we op zoek zouden gaan naar een koper voor NetEyes, om zo onze voornaamste wens - het krijgen van meer rust – te realiseren.’

Objectiviteit belangrijk

‘Waar de meeste bureaus werken met een succesfee, waarbij je dus alleen betaalt als er een deal gesloten wordt, werkt Jonker volgens het principe ‘uurtje factuurtje’. Dat klinkt misschien negatief, maar zo bedoel ik het niet. Jonker wil haar advisering niet laten beïnvloeden door het feit of zij wel of niet betaald krijgt. Het is redelijk lastig om objectief te blijven als je werkt met een succesfee, immers: geen deal, geen geld. Ik geloof ook dat als er een slechte deal uitkomt of als blijkt dat de markt er nog niet rijp voor is, je dat gewoon tegen elkaar moet kunnen zeggen.’

Perfecte combinatie

‘Ron van Bergen en Carlo Smolders begeleidden onze zaak. Twee heel verschillende heren, maar de combinatie werkte voortreffelijk. Ron was de tacticus, die de stemming bepaalde. Door zijn rust en uitstraling was hij in staat om de emotie uit het proces te halen. Wij zochten een pleeggezin voor ons kindje, een goede club waaraan we onze mensen zouden kunnen toevertrouwen. Maar die gesprekken met potentiële kopers werden natuurlijk steeds zakelijker. Ron was een katalysator die ervoor zorgde dat de zaak niet escaleerde of uit de bocht vloog. Hij zorgde ervoor dat we altijd weer terugkeerden naar de essentie: ‘Wat is hier nou echt het probleem? Kunnen we dat niet op een andere manier onderbouwen of duidelijk maken?’. Kort samengevat zorgde Ron voor de deal en zette Carlo vervolgens puntjes op de i.’

Dealbrekers

Dat een verkoop geen eenvoudig proces is, bleek ook in het geval van NetEyes. Stephan: ‘Ook bij ons speelde een aantal factoren die mogelijke dealbrekers hadden kunnen zijn. In ons geval was er bijvoorbeeld niet één persoon die 100% van de aandelen bezat. Behalve ikzelf en mijn partner, bezat ook een medewerker bijna 5% van de aandelen. Daarnaast hadden we ook al een toezegging gedaan aan een tweede medewerker en daar wilden wij ons koste wat kost aan houden. De koper had daar begrijpelijk geen boodschap aan en wilde eenvoudigweg 100% van de aandelen.’

‘Een deelneming van NetEyes was een volgende potentiële dealbreker. Dankzij de gedegen voorbereiding door Jonker Advies, was er al voor de daadwerkelijke verkoop een slimme structuur bedacht om deze deelneming uit NetEyes te halen, zodat die in het verdere traject geen problemen meer zou opleveren. Ik moet zeggen dat Jonker in het hele proces erg goed heeft meegedacht over mogelijke oplossingen. Al vanaf het begin had Ron alle problematiek in beeld en kon vragen van de tegenpartij op zo’n manier beantwoorden dat ik dacht: ‘Dat had ik zelf niet beter kunnen doen’. ‘

Spannend

‘Spannend was het af en toe ook. Vooral toen ik meende terug te moeten komen op eerder gemaakte afspraken met de kopende partij. Ron gaf op voorhand duidelijk aan dat de deal daar mogelijk op kon breken, omdat het ‘not done’ is om terug te komen op gemaakte afspraken. Hij heeft mij geholpen bij het zetten van de juiste toon voor het gesprek, waardoor de situatie niet escaleerde en ik er op een goede manier kon uitkomen met de koper. Het was wel langs het randje van de afgrond, maar dat realiseerde ik mij eigenlijk niet op dat moment.

Klik is cruciaal

Inmiddels is de overname een feit en hebben mijn zakelijk partner en ik de rust gekregen waar het ons vanaf het begin om te doen was. Ik heb nog regelmatig contact met onze medewerkers die op twee na nog allemaal werkzaam zijn bij de overnemende partij. De samenwerking met Ron en Carlo was perfect. Er was een wederzijds vertrouwen in elkaars kennis en kunde. Neemt niet weg dat er wel een bepaalde klik moet zijn, maar in ons geval was dat zeker het geval. Ron en Carlo passen bij mij en de mensen met wie ik zaken doe. Ik kan nu verder met het gevoel dat wij het goed gedaan hebben, voor onszelf, maar zeker ook voor onze medewerkers.