“Een reĆ«le vraag, goed onderbouwd, gesteld aan het juiste loket”

Kredietverlening in het MKB (tijd voor nieuw realisme)

Kredietverlening in het MKB: Tijd voor nieuw realisme!

Banken trekken zich steeds verder terug uit de kredietverlening aan met name het MKB. De bevestiging komt deze keer uit een onderzoek van DNB zelf:

  • De kredietverlening door banken krimpt sinds begin 2012;

  • Voor het MKB zijn de kredietvoorwaarden al enige jaren achtereen verscherpt;

  • Door politieke maatregelen, als de bankbelasting, en de aangescherpte kapitaalseisen voor banken verwacht DNB voorlopig ook geen verbetering.

DNB constateert in haar jaarverslag dat de banken maar liefst 31% van de kredietaanvragen van het MKB afwijzen. Dit is hoger dan in het buitenland. DNB zegt niet te weten wat hiervan de oorzaak is en geeft alleen maar aan dat de ‘verslechterde financiële vooruitzichten voor bedrijven’ hierin een rol spelen. Recent melde minister Kamp in de 2e kamer zelfs dat dit percentage inmiddels is opgelopen tot 52%! 

De scherpere criteria van banken en het slechte economische klimaat zijn ongetwijfeld de belangrijkste reden. Maar het belachelijk hoge percentage van 52% afwijzingen legt ook pijnlijk bloot dat ondernemers dus heel slecht kunnen inschatten wat banken wel willen financieren. En dat banken dat op hun beurt blijkbaar heel slecht uitgelegd krijgen. Heel veel ondernemers leven hierdoor nog in een oude werkelijkheid. Om succes te hebben in de huidige financieringsmarkt is het noodzakelijk om de huidige marktomstandigheden te kennen en hier een weg in te vinden. “Tijd voor nieuw realisme”

In toenemende mate zien we alternatieve financieringsbronnen en vormen ontstaan. Dit zijn veelal initiatieven van ondernemers, zoals crowd-funding, MKB obligaties en initiatieven waarbij ondernemers elkaar financieren. Een voorbeeld hiervan zijn de Kredietunies die momenteel in voorbereiding zijn.

Bieden deze initiatieven al een oplossing voor alle knelpunten in de huidige financieringsmarkt? Nee, absoluut niet! Maar in individuele gevallen kan hierin zeker een oplossing gevonden worden. De financieringsmarkt zal de komende jaren nog volop in beweging zijn. Dat maakt het voor ondernemers steeds moeilijker om het speelveld en de mogelijkheden te overzien. Temeer omdat banken hun adviesrol in het MKB, ondanks alle mooie commercials, al jaren aan het afbouwen zijn.

Of we het leuk vinden of niet. Banken zijn en blijven voorlopig de voornaamste financiers van bedrijven. Er worden ook nog steeds investeringen en bedrijfsovernames gefinancierd door banken. In deze markt van cherry-picking door banken is het echter wel een steeds grotere uitdaging geworden voor ondernemers om een uitverkorene te worden van de bank en toegang te krijgen tot het schaarse krediet. Wil, of kun je dat niet? Dan kom je vaak uit bij alternatieven zoals financiering met zelf verstrekt of aangetrokken eigen of risicodragend vermogen. Dit geeft vaak flexibiliteit en onafhankelijkheid van de huisbankier. Maar gratis geld bestaat niet en ook deze financiers geven u het geld over het algemeen niet op uw blauwe ogen.

 

Mijn advies voor een succesvolle kredietaanvraag:

  • Bereid de financieringsaanvraag heel grondig voor. Bedenk dat u als regel geen herkansing krijgt, daar er meerdere aanvragers zijn die ook naar de gunst van de kredietverstrekker dingen.

  • Zorg dat je de huidige criteria en denkwijze van banken begrijpt en pas daar je plan en presentatie op aan;

  • Wees realistisch over je eigen situatie. En in geval van zwaar weer. Steek je kop niet in het zand, maar zoek tijdig naar de oplossing die haalbaar is;

  • Kijk niet alleen maar naar de bank. Onderzoek ook welke andere mogelijkheden je kunt benutten.

  • Kies een creatieve adviseur met kennis van de markt die durft te zeggen dat iets niet kan maar tegelijkertijd denkt in oplossingen.

Binnenkort zullen wij over dit onderwerp een casus uit onze praktijk beschrijven in een volgend artikel.