“Lidmaatschap ’t AccountantHuis”

Lidmaatschap ’t AccountantHuis

Onlangs zijn wij gevraagd toe te treden tot ’t AccountantHuis, een landelijke coöperatieve vereniging van en voor accountants. ’t AccountantHuis is te typeren als een brancheorganisatie die accountants (vaktechnisch) ondersteunt, niet alleen in hun eigen bedrijfsvoering, maar ook in hun rol van accountant/bedrijfskundig adviseur voor hun cliënten.

Op de website van ’t AccountantHuis (www.accountanthuis.nl) vindt u ons onder het kopje ‘Dienstverlening’ en vervolgens ‘Vaktechnisch DienstenCentrum’. Daarna wijst het zich vanzelf. Onderstaand treft u het persbericht aan dat onlangs over deze samenwerking is verschenen.

 

PERSBERICHT

 

De coöperatieve vereniging ’t AccountantHuis zet volgende stap in ondersteuning van leden

’t AccountantHuis presenteert deze week haar Vaktechnisch DienstenCentrum. Dit landelijk dienstencentrum is een vaktechnische bundeling van krachten dat dagelijks ten dienste staat van de primaire leden van ’t AccountantHuis: MKB accountantskantoren in Nederland.

Continue kennisontwikkeling en innovatie in het licht van de doelgroep is een van de speerpunten van dit dienstencentrum.

Het Vaktechnisch DienstenCentrum van ’t AccountantHuis is te omschrijven als een vaktechnisch landelijke netwerkgroep met een regionale invulling. Alle deelnemers/specialisten zijn lid van de coöperatie en tevens exclusief partner van ’t AccountantHuis. Van notarissen tot fiscale adviseurs, van advocaten en civiel juristen tot pensioenadviseurs, van specialisten op het gebied van accountancyvaktechniek tot aan auditors, van financieringsadviseurs tot corporate finance consultants, en meer.

“Deze leden zijn allemaal geselecteerd op basis van hun hoge kwaliteitsniveau, op hun innovatieve denk- en handelwijze, hun MKB cultuur en op hun commercialiteit”, aldus Peter Paul Cornielje, directeur van ’t AccountantHuis. “Op dit moment maken ongeveer 30 vaktechnische organisaties deel uit van ons Vaktechnisch DienstenCentrum. En dit zal doorgroeien naar zo’n 40 tot 60 partners. Voor elke discipline selecteren we het beste uit de markt in minimaal vier regio’s in Nederland. En daarmee realiseren we een geweldige krachtenbundeling van hoogwaardige vaktechnische know-how.  Dat betekent dat we als coöperatie één van onze belangrijke taken kunnen waarmaken: het MKB accountantskantoor ondersteunen op zijn weg naar een stevigere positie als MKB accountant/bedrijfskundigadviseur”, zo licht Cornielje toe.

Welke leden op dit moment al deel uitmaken van het Vaktechnisch DienstenCentrum, is te zien op de website van ’t AccountantHuis.

Toetreding bestuur

LNBB actuarissen en pensioenadviseurs te Amersfoort en Dordrecht is één van de leden van het Vaktechnisch DienstenCentrum. Directeur/mede vennoot van LNBB is de heer drs. Kees Beishuizen. Hij zal toetreden tot het bestuur van de coöperatie ’t AccountantHuis en zal als zodanig de leden van het Vaktechnisch DienstenCentrum vertegenwoordigen.