“Een MBO, altijd het onderzoeken waard”

Een MBO, altijd het onderzoeken waard

Nu de economie aantrekt, overwegen steeds meer ondernemers hun bedrijf te verkopen. In de zoektocht naar mogelijkheden wordt een MBO vaak over het hoofd gezien. Vooroordelen als ‘De koper kan het toch niet financieren’ of ‘Een MBO leidt tot een lagere koopsom’ smoren de plannen vaak al in de kiem. Maar u doet uzelf als verkoper toch echt tekort als u de mogelijkheid van een MBO zonder onderzoek terzijde schuift. Onze ervaring leert dat een marktconforme transactie altijd mogelijk is wanneer er bereidheid is bij de koper en de verkoper.

Waarom kiezen voor een MBO?

Anders dan u misschien zou verwachten, leidt een MBO juist vaak tot een goede transactie voor zowel de verkoper, het bedrijf, als het kopend management en het personeel.

Onderling vertrouwen, de sfeer van ‘We willen er samen uitkomen’ en elkaar wat gunnen, maken vaak creatieve(re) oplossingen mogelijk, waardoor wederzijdse belangen mooi in evenwicht gebracht kunnen worden.

Het ontspannen onderlinge overleg maakt dat er soms meer mogelijk is om tot een, voor beide partijen, goede deal te komen dan bij verkoop aan een externe partij.

Wij hebben al veel MBO’s, van groot tot klein, begeleid en durven onszelf daarom gerust specialist te noemen. Soms begeleiden we alleen de verkoper of koper - iedere partij heeft dan zijn eigen adviseur - maar vaak hebben wij de rol om zowel de belangen van de verkoper als die van de koper te behartigen. Als er een voldoende basis van onderling vertrouwen is, werkt dit heel goed.

De voordelen van een MBO op een rij:

  • Veel kennis aanwezig bij kopend management, weinig uitleg nodig
  • Geen of nauwelijks sprake van due diligence
  • U verkoopt uw bedrijf aan iemand die u door en door kent
  • Goede transactie mogelijk tegen reële prijs
  • Gunfactor vergroot slagingskans

Een MBO, wel of niet?

Als u een MBO overweegt (als koper of als verkoper), is het sowieso verstandig contact op te nemen met een adviseur, liefst een van Jonker Advies natuurlijk. Na een eerste gesprek, kunnen wij u al snel duidelijkheid geven over de mogelijkheden en de consequenties voor verkoper en koper. Dan weet u of een MBO past bij uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden, en of het zinvol is om het traject te starten.