“Pensioen voor de ondernemer”

Pensioen voor de ondernemer

Peter Seuren, partner van onze zusterorganisatie Family Capital Trust, is recent geïnterviewd door dagblad Het Parool voor een artikel over de pensioenproblematiek van ZZP’ers in Nederland. Peter heeft in dit artikel als deskundige zijn input gegeven over de mogelijkheden die ZZP’ers hebben om pensioen op te bouwen. In het artikel gaat Het Parool met name in op de situatie van ZZP’ers met een mager inkomen.
 
Voor ondernemers met een gezonde onderneming ligt de situatie natuurlijk anders, maar de centrale vragen zijn in essentie hetzelfde. Het valt ons op dat het pensioenvraagstuk vrijwel altijd vanuit de fiscale (aftrek)mogelijkheden en pensioenwetgeving wordt benaderd. Dat is naar onze mening, zeker voor ondernemers, een verkeerd uitgangspunt.
Daarom geven wij u graag beknopt onze visie op het pensioenvraagstuk voor de DGA. Dit is ook actueel omdat momenteel nieuwe wetgeving over het pensioen voor de DGA in voorbereiding is.
 
Pensioenopbouw voor ondernemers gaat ons inziens over de vragen:

  • Hoeveel heeft u nodig en voor welke doeleinden – oude dag, nabestaanden bij overlijden;
  • Op welke wijze kunt u vermogen opbouwen;
  • Hoeveel vermogen heeft u al opgebouwd en in welke potten zit het vermogen nu – bijvoorbeeld woonhuis, onderneming, beleggingen, pensioenaanspraken vorige werkgever, etc…;
  • Is het voor u dan wel of juist niet aantrekkelijk om binnen de kaders van de pensioenwetgeving vermogen op te (blijven) bouwen en gebruik te (blijven) maken van de fiscale voordelen.

Het antwoord op de laatste vraag zal voor u als ondernemer niet zelden ‘nee’ zijn.
 
Het artikel ‘Zelfstandige zoekt pensioen’ is op 18 augustus jl. gepubliceerd in Het Parool. Het Parool stelt het artikel voor niet-Parool lezers alleen ter beschikking via Blendle waarvoor u zich helaas dan wel eerst dient te registreren. Indien dat voor u geen bezwaar is kunt u het artikel lezen via deze link naar Blendle.

Mocht u nadere informatie willen hebben over dit onderwerp of de activiteiten van Family Capital Trust, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.