“Realisme is een vermogen waard”

Realisme is een vermogen waard

Het afgelopen kwartaal heeft een aantal spectaculaire overnamedeals laten zien, zoals:

  • chipmaker NXP die branchegenoot Freescale voor $ 12 mrd. overnam;
  • biotechbedrijf AbbVie betaalde $ 21 mrd. voor Pharmacyclics; en
  • sauzenmaker Heinz ‘smeerde’ hier nog eens fors overheen door voor voedingsconcern Kraft zo’n slordige $ 40 mrd. neer te tellen.

In aansluiting daarop zou uit berichten van de financiële pers geconcludeerd kunnen worden, dat de overnamemarkt weer helemaal is opgeleefd  en de hoofdprijs weer gloort aan de horizon. Die conclusie is helaas niet juist.

Van alle factoren die van grote invloed zijn op de betaalde prijzen op overnamemarkt voor middelgrote bedrijven is er nog één die onveranderd zwak is, te weten: de mogelijkheden tot het aantrekken van financiering, met name bancaire financiering. Grotere bedrijven hebben hier veel minder of geen last van, omdat zij gekocht worden door strategische branchegenoten met een goed gevulde overnamekas. Ook een andere belangrijke marktspeler, de financiële investeerders zoals private equity, beschikken over een enorm overnamekapitaal. Echter de rendementseisen van dergelijke investeerders zijn nogal pittig, vanaf 15% IRR (de ‘internal rate of return’; verlangde opbrengstvoet van de financiële investeerder)en daarnaast zijn de meeste van hen slechts geïnteresseerd in substantiële transacties vanaf € 10 mio.

Middelgrote bedrijven met een vermogenswaarde van € 2.5 mio tot € 25 mio kunnen het bij overname in veel gevallen niet stellen zonder medewerking van een huisbank of andere traditionele financier. Het is in dergelijke situaties dan ook noodzaak dat aansluiting wordt gezocht bij de criteria die banken hanteren en die zijn gebaseerd op onderbouwde realiteitszin.

Onderbouwde realiteitszin waardeert een onderneming op de recent gebleken capaciteiten tot het genereren van een positieve cashflow en niet op in het verleden gelegen hoogtepunten, ook niet op de niet concrete kans dat de onderneming in de toekomst fors winst zal gaan genereren en al helemaal niet op wat de koper in de toekomst aan winst met de onderneming eventueel zal kunnen gaan maken. Neen, voor een gerede kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht van middelgrote ondernemingen behoort de waardering en de financieringsopzet anno 2015 degelijk met feiten te worden onderbouwd.

Enkele aandachtspunten om te komen tot een realistische bedrijfswaardering:

  • Laat u niet verwarren door berichten over fraaie deals, deze halen ‘de pers’ niet bij toeval en tevens kunt u daar niet ‘achter’ kijken, ofwel het ‘fijne’ daarvan komt u niet te weten;
  • Houd u niet vast aan verhalen van en over collega ondernemers, dat zij indertijd de ‘jackpot’ hebben getrokken. U weet niet of deze verhalen juist zijn, trouwens u en uw bedrijf zijn uniek en dus onvergelijkbaar;
  • Wees realist, natuurlijk trots op uw bedrijf, maar bedenk ook wat er allemaal nog moet gebeuren om de zwakkere kanten van het bedrijf te verbeteren en om de bedreigingen die op het bedrijf afkomen te kunnen afwenden;
  • Mocht u simpelweg niet wensen te verkopen als u niet een bepaalde prijs ontvangt, benoem dit dan ook als zodanig en doe geen pogingen om de door u verlangde prijs te onderbouwen met een waardering;
  • Stem uw opvatting over de waarde van uw onderneming af met een onafhankelijke specialist, die u durft tegen te spreken; dat kan u een ‘vermogen’ opleveren.

Voor meer informatie staan wij u graag te woord.