“Schadebeperking in tijden van zwaar weer”

Schadebeperking in tijden van zwaar weer

Momenteel wordt de hele wereld in zijn greep gehouden door het coronavirus, het raakt alles en iedereen. De economie komt amper meer vooruit vanwege de verregaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De schade kan volgens experts nog worden goed gemaakt, mits de uitbraak snel onder controle komt. Desalniettemin bevindt een groot deel van de bedrijven zich in een zeer moeilijke situatie en zal het uiterste van ondernemers worden gevraagd. Voor sommige ondernemers is het een uitdaging met onverwachte kansen. Voor anderen kan het uitlopen op een regelrechte ramp, zeker gezien de aard en omvang van de huidige crisis. Reden om stil te staan bij een aantal aandachtspunten die u kunnen helpen de voor u beste keuzes te maken en om zo goed mogelijk door deze crisis te komen.


Schadebeperking in tijden van zwaar weer


Corporate Recovery

Uit onze praktijk, waarin wij ondernemingen bijstaan die zich in zwaar weer bevinden, hebben wij een aantal handvaten verzameld die u in staat kunnen stellen ook dit


Besteed de tijd goed

Voor veel ondernemers is het nu alle hens aan dek en lijkt er amper tijd om na te denken. Probeer dan desondanks de tijd te vinden om de juiste prioriteiten te kiezen. Daarnaast is er op dit moment ook een grote groep ondernemers die hun onderneming vrijwel volledig zien stil vallen. Deze dramatische omstandigheid is een kans om de liquiditeitsbegroting en financiële rapportages op goed niveau te brengen, mocht dit nog niet het geval zijn. Deze zijn namelijk noodzakelijk om zicht te houden op de maatregelen die u, de overheid en banken nu nemen, maar ook op de consequenties hiervan die u op termijn mogelijk weer voor nieuwe uitdagingen stellen. Veel van deze maatregelen betreffen namelijk uitstel van verplichtingen die dus wel op enig moment dienen te worden ingelopen. 


Financiële administratie

Om de slechte vooruitzichten tijdig voldoende concreet te kunnen waarnemen is het van belang dat de financiële administratie voortdurend op orde is. Verplichtingen dienen tijdig en volledig te worden vastgelegd, zodat er doorlopend een betrouwbaar inzicht is. De belangrijkste financiële cijfers dienen op vaste tijden te worden gerapporteerd opdat er tijdig kan worden bijgestuurd. Laat bij het rapporteren de cijfers niet oppoetsen om gunstigere resultaten te kunnen presenteren. Dit vertroebelt niet alleen het beeld, het zwakt ook de noodzaak af om daadkrachtig de passende maatregelen te nemen. 


Liquiditeiten

Denk bij rapportages altijd “profit is an illusion, cash is king”. Bottom-line is het belangrijkste dat u over voldoende middelen beschikt en blijft beschikken om de storm uit te kunnen zitten, maar ook om noodzakelijke en eventueel aantrekkelijke nieuwe initiatieven te kunnen ondernemen. Stel daarom periodiek een liquiditeitsbegroting op en bewaak de realisatie daarvan nauwkeurig. Besteed voldoende tijd aan debiteuren- en crediteurenbeheer, maar ook aan de vraag welke activiteiten of producten genereren de meeste cash en welke juist niet. Weet wie uw solvabele en betrouwbare partners zijn.


Snelheid 

De keuze om maatregelen in gang te zetten zal snel en adequaat moeten worden genomen. In de praktijk zien we te vaak dat (te) veel tijd wordt verloren alvorens wordt gestart om een onderneming die op drift is geraakt weer op koers te krijgen. Belangrijk daarbij is dat men bereid is ook impopulaire maatregelen te nemen en verder te gaan dan ogenschijnlijk noodzakelijk, want tijdens zwaar weer blijken de uitkomsten bijna altijd tegen te vallen. 


Overheid

Om ondernemingen te ondersteunen bij het dragen van de gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid een uitgebreid pakket steunmaatregelen ontwikkeld. Wees niet naïef, eigenwijs, trots of koppig maar kijk of u er gebruik van kunt maken, ze zijn er niet voor niets. Een uitgebreid overzicht van de maatregelen die de overheid heeft genomen voor ondernemingen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid maar worden ook samengevat op de website van de Kamer van Koophandel. De laatste vinden wij een goede en begrijpelijke weergave. Klik hier voor de link naar de regelingen op de website van de Kamer van Koophandel.


Reorganisatie

De steunmaatregelen die de overheid heeft genomen hebben veelal als doel ondernemingen in de gelegenheid te stellen medewerkers in dienst te houden als er als gevolg van de crisis onvoldoende werkzaamheden zijn. Zoals voor alle maatregelen, maak er gebruik van als het kan. Er zijn helaas ook situaties denkbaar dat men geen gebruik kan maken van de maatregelen of dat de maatregelen onvoldoende zijn, aarzel in dat geval niet om verregaande aanvullende maatregelen te nemen. Hoe vervelend ook, het niet nemen van aanvullende maatregelen kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals het bedreigen van de continuïteit van de gehele onderneming. Wij beseffen als ieder ander dat dit geen fijne boodschap is, zeker niet in deze tijd, maar hij is helaas noodzakelijk om erger te voorkomen.


Banken

Voor een ondernemer in zwaar weer is het logisch om ook te kijken naar de bank om de noodzakelijke middelen beschikbaar te krijgen of te houden. Banken zijn de afgelopen tijd zeer zeker voortvarend aan de slag gegaan met uitstel van rente en aflossingen, maar banken zullen nu in verband met de coronacrisis niet plotsklaps hun kredietbeoordelingsregels en voorwaarden integraal aan de kant schuiven. Dit geldt zeker voor het verstrekken van nieuwe financiering en uitbreiding. De bank heeft haar eigen verantwoordelijkheid als een onderneming zich in zwaar weer bevindt en dit kan een ander belang zijn dan dat van de onderneming.  Dus een kredietvraag aan de bank, ook waar het gaat om bijzondere steunmaatregelen, dient ook in deze tijd goed onderbouwd te zijn. De bank zal ook in deze tijd alleen krediet verstrekken als onderbouwd is dat de onderneming (te zijner tijd) aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Weeg vervolgens altijd de voordelen en nadelen af van wat de bank de onderneming aanbiedt. Een zwemvest op het eerste gezicht kan later een loodgordel blijken te zijn. Uiteraard geldt deze waarschuwing niet alleen voor banken maar ook voor andere stakeholders bij de onderneming.


Verwevenheid

Wij worden vaak geconfronteerd met hoofdelijke aansprakelijkheid van de moeder voor de dochters, fiscale eenheden, et cetera. Hoewel deze constructies bij mooi weer voor administratieve vereenvoudiging kunnen zorgen, leiden ze bij storm en tegenwind vaak tot de onmogelijkheid om verlieslatende onderdelen te kunnen afstoten. Dit kan er toe leiden dat als een onderdeel begint te zinken de overige onderdelen worden meegezogen. Daarom is een voortdurende afweging van de voordelen en nadelen van dergelijke constructies strikt noodzakelijk.


De waarde van vreemde ogen

In tijden van crisis kan de wereld waarin u onderneemt in zeer korte tijd volledig veranderen. Ben u bewust van uw eigen kwaliteiten als ondernemer en schroom niet ondersteuning te zoeken die u versterkt. Een externe professional kan heel veel waarde hebben door specialistische kennis en vaardigheden, maar ook door met een frisse blik naar de onderneming en haar problemen te kijken. Ook kunnen buitenstaanders de ondernemer steunen bij het nemen van vaak moeilijke beslissingen. Dit heeft alles te maken met het feit dat zij niet direct emotioneel betrokken zijn bij het verleden of bij de huidige bedrijfsvoering.

Wij wensen u een behouden vaart in deze moeilijke periode en hopen met bovenstaande opsomming een positieve bijdrage te leveren aan de continuïteit van uw onderneming.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande schroom dan niet om contact met ons op te nemen.


Met vriendelijk groet,

Jonker Advies, adviseurs voor ondernemers

Ron van Bergen en Carlo Smolders