“Schaken op hoog niveau”

Schaken op hoog niveau

‘‘Het contact met Hans Jonker gaat al vele jaren terug. In de jaren tachtig was hij zowel onze accountant als adviseur bij Unit4, een software-onderneming die totaaloplossingen biedt voor het bedrijfsleven en de (semi)-overheid. Als een van de oprichters van Unit4 begeleidde ik (mede) het bedrijf in haar groei naar een middelgroot bedrijf met een tiental vestigingen in Nederland en België. Dat was ook het moment waarop wij afscheid namen van Hans als accountant. Als adviseur bleef Hans betrokken bij Unit4 en ook privé hielden we contact.’

 

Investeerder en bestuurder Kid Schuijt

 

Aan het woord is Kid Schuijt, mede-oprichter en voormalig eigenaar van Unit4, tegenwoordig vooral actief als investeerder en bestuurder van verschillende organisaties. ‘Na de beursgang van Unit4 in 1998 kreeg ik de mogelijkheid om te investeren in verschillende bedrijven. Dat liep vrij voorspoedig tot 2005. Toen kondigden de eerste tekenen van de crisis zich aan en liepen mijn investeringen niet meer zoals verwacht; bij sommige was het desastreus. Ik vroeg advies aan Hans, die mij voorstelde aan de heren Ron van Bergen en Carlo Smolders. Zij hebben vervolgens op adequate wijze al mijn activiteiten gereorganiseerd, zowel zakelijk als privé.’

 

Strategen met hun eigen specialisme

‘Ron en Carlo zijn beide strategen. Rons expertise ligt daarbij meer op het organisatorische vlak, terwijl Carlo een specialist is als het gaat om acquisities. Hij is ook degene die het te volgen pad uitstippelt om het doel te bereiken. Daarbij gaat hij heel direct te werk: ‘Kid, dit is het toch het resultaat dat je voor ogen hebt? Nou, dan moet je het op deze manier doen.’ 

‘Ron en Carlo zijn aan de slag gegaan met het negental bedrijven waarin ik op dat moment investeerde. Sommige bv’s werden samengevoegd, anderen gefailleerd met behoud van de goede delen. Ze namen me daarbij veel werk uit handen en acteerden op een andere manier dan ik gewend was. Ze keken vooral hoe je op een juiste wijze een zo’n gunstige mogelijke uitkomst kon bewerkstelligen, zonder dat er onnodig geld verloren zou gaan. Ik durf te zeggen dat zij mij hiermee veel geld bespaard hebben.’

Ron en Carlo lezen een ander boek

‘Mijn eigen fiscalist bleef altijd nauw betrokken bij het proces. Evenals mijn notaris. Ron en Carlo toetsten hun bevindingen regelmatig bij hen: ‘Dit zijn onze conclusies, klopt dat inderdaad? Zijn we op de juiste weg? Waar lopen we nog tegenaan?’ Om vervolgens de strategische processen volledig in kaart te brengen.’

‘Ik heb me weleens afgevraagd of ik hetzelfde resultaat niet met mijn eigen accountant en fiscalist had kunnen bereiken, maar inmiddels is mijn ervaring dat Ron en Carlo een ander boek lezen. Zij hebben een denkpatroon waarvan je denkt: ‘Ja, dat had ik zelf toch ook wel kunnen weten’, maar blijkbaar bedenk je het zelf niet. Carlo is vooral strak in de onderhandelingen: ‘Deze kant gaan we op; er is geen andere uitweg.’ Ron is wat soepeler: ‘We kunnen het op deze manier doen of we kunnen het op deze manier doen. Laten we er nog even naar kijken.’ Die twee vullen elkaar perfect aan. Vanwege hun verschillende aanpak bekijk ik soms per partij of ik Ron of Carlo zal inschakelen. Daar zijn de heren ook van op de hoogte, ze staan er helemaal voor open en maken zelf ook gebruik van de verschillen in hun persoonlijkheid.’

Advies inwinnen vóórdat je gaat investeren

‘Omdat de heren mij zo adequaat hebben geholpen bij het reorganiseren van mijn bestaande investeringen, schakel ik hen tegenwoordig ook in vóórdat ik ga investeren of bepaalde keuzes maak. Zo ben ik als voorzitter van een stichting betrokken bij de aanleg van een glasvezelnetwerk. We wisten wat de aanleg zou gaan kosten en moesten nu bepalen wat de inwoners voor een abonnement zouden moeten gaan betalen. Waar lag het break even point? En wanneer zaten we aan de verkeerde kant van de streep? Op een gegeven moment ontvingen we een aanbod van een partij, waar we niet echt een goed gevoel over hadden. De data in het rapport klopten voor ons gevoel niet, maar we konden er onze vinger niet achter krijgen. Ik heb Ron gevraagd om eens mee te kijken en om vanuit zijn optiek een uitwerking te maken. Ron stelde vervolgens een rapport op waarin hij alle randvoorwaarden verwoordde die nodig waren om het glasvezelnetwerk succesvol te kunnen aanleggen. Dat rapport was zo helder en duidelijk, dat wij zonder al te veel problemen financiering loskregen bij de gemeente. Binnen niet al te lange tijd zullen de inwoners daadwerkelijk over een glasvezelnetwerk beschikken.’

Schaken voor gevorderden

‘Een ander project waar Jonker Advies nauw bij betrokken was, was een activa/passiva-transactie. Carlo was tijdens dat proces mijn rechterhand en heeft echt goed werk verricht. De situatie rondom dit project was met recht een partijtje schaken voor gevorderden. Twee van de drie aandeelhouders, waaronder ikzelf, wilden een onderdeel verkopen en dankzij Carlo is het gelukt deze gecompliceerde zaak tot een goed einde te brengen.’

‘Carlo bereidde zijn schaakspel zorgvuldig voor: ‘Wie is mijn tegenstander? Als ik deze stap zet, wat wordt dan zijn volgende stap? En de daaropvolgende?’ Carlo heeft in het hele proces nooit met anderen gesproken. Hij zat bij wijze van spreken achter de gordijnen en adviseerde mij over de te nemen stappen. Carlo was heel kritisch in zijn advies en gaf duidelijk aan wanneer zaken juridisch of fiscaal niet haalbaar waren. Zelfs als de tegenpartij in mijn ogen het proces opzettelijk frustreerde, kon Carlo feilloos de emotie uit het moment halen en mij ervan overtuigen om alle stappen op de juiste wijze en op het juiste moment te nemen. Al met al was het mooie partij schaak, ook en vooral omdat de tegenpartij ook vrij aardig schaakte.’

Onmisbare partner

‘De afgelopen jaren zijn de heren van Jonker Advies verworden tot onmisbare partners en vertrouwenspersonen. In hun rol als investeringsadviseur schuif ik Ron en Carlo graag naar voren, zodat ik zelf het proces vanuit de luwte kan volgen alvorens mijn keuze te maken. Carlo en Ron stralen rust uit, zijn onafhankelijk en beschikken over een gedegen kennis. Ze leggen snel de vinger op de zere plek met duidelijke analyses en adviezen. Ze bedenken creatieve structuren en oplossingen en dankzij hun verschillende karakters kunnen ze elk proces aan. En daarbij maakt het hen niet uit of het gaat om € 10.000 of om vele miljoenen.’